Utemiljö

Barns hälsa och koncentrationsförmåga påverkas positivt av att vistas ute

Det finns flera positiva aspekter av barns utevistelse, några av dom är att barns kreativa, sociala, motoriska, kognitiva och emotionella utveckling utvecklas i större mån ute. Barns hälsa och koncentrationsförmåga påverkas positivt av att vistas ute. Genom att utevistelsen har alla dessa positiva effekter på barns utveckling är det viktigt att förskollärarna deltar i utevistelsen. Förskollärarnas uppgift är att stimulera barnen så att utevistelsen blir en positiv upplevelse för barnen. Det är viktigt för barnen att få uppleva naturen tillsammans med vuxna. Naturen stärker kontakten mellan vuxna och barn, vilket leder till att en trygg och social miljö skapas. Därför har det stor betydelse att ta till vara på det som naturen har att erbjuda barnen.

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 7) beskrivs det att barn under sin dagliga vistelse på förskolan ska få tillgång till att välja mellan olika aktiviteter. Barnen ska få utrymme att planera och fantisera sin lek utomhus. Utevistelsen på förskolan ska ge barn möjlighet till lek i planerad miljö samt naturmiljö.

Vi har på Solvikens Förskola tillsammans med erfarna arkitekter skapat en miljö som är fantastisk. Vår utemiljö är ett unikt koncept noggrant utvalt av proffesionellt team med helt miljövänligt naturmaterial och erbjuder barnen en trygg och säker miljö att utforska i.