SOLVIKENS FÖRSKOLA

En innovativ och nytänkande förskola som brinner för barns utveckling.

Om oss

Vi är en förskola som sätter barnen, föräldrarna och pedagogerna i centrum. För att lyckas med detta är det viktigt att skapa goda relationer mellan förskola och hem. En kombination till att alla dessa mår bra gör att en förskola kan utveckla vår framtid i form av alla unika barn.

k

Läroplan 2018

Vår verksamhet regleras av en mängd olika styrdokument som vi måste förhålla oss till i förskolan.

Pedagogiska året

Våra pedagogiska rum

Vi har pedagogiska rum för att tydliggöra läroplanens riktlinjer. Att vi skapar pedagogiska rum där barnen kan utforska och våga utmana sig själva och få känna att de lyckas ser vi som den centrala biten för barns utveckling och lärande. Att lära ska vara kul! Vi anser därför att rummen ska ge en lärorik men allra viktigaste, en väldigt rolig upplevelse för våra barn på Solvikens Förskola!

Våra avdelningar

 Solvikens förskola ligger i den centrala delen av Viken.  Här har våra barn en egen, unik och fantastiskt utemiljö men även gångavstånd till parker, bibliotek och skogen. Förskolan består av 5 avdelningar som du kan läsa mer om nedan. 

Här arbetar vi för att ge barnen den bästa möjliga starten i livet!

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 18) har förskolan skyldighet att ge varje barn förutsättningar till att utveckla en mängd olika förmågor samt insikt till sin egna individ och andra. Kunna omvandla sin kunskaper till praktik. Att våga lära och och att utveckla,skapa och utmana sig själv och andra.

Vi har pedagogiska rum för att tydliggöra läroplanens riktlinjer. Att vi skapar pedagogiska rum där barnen kan utforska och våga utmana sig själva och få känna att de lyckas ser vi som den centrala biten för barns utveckling och lärande. Att lära ska vara kul! Vi anser därför att rummen ska ge en lärorik men allra viktigaste, en väldigt rolig upplevelse för våra barn på Solviken!