Förskolan

Arkitektens ord Solvikens förskola

Solvikens förskola blir en del av den nya, ”trädgårdsstaden”, ett nytt område med småskalig traditionell kvartersstruktur och närhet till havet. Här skapas ett område som är tätt, grönt och variationsrikt där man värnar om Vikens unika karaktär av by- och fiskelägeskänsla.

Förskolan placeras intill den nya parken i området där både lekplats, sittplatser och även en pulkabacke ska anläggas. Det blir en naturlig plats för socialt umgänge, rekreation och lek. Intill fastigheten löper också ett stengärde som bevaras och rensas. Gärdet är representativt för Viken och påminner om dess historia.

Förskolan har 5 avdelningar för totalt 100 barn där två avdelningar också är anpassade för nattis. Gemensamma utrymmen är centralt placerade och utgörs av bibliotek med ”grotta”, kreativ ateljé, två motorikrum samt en rymlig matsal med ”sinnenas kök” och en gradäng/scen som kan användas för framträdanden vid roliga tillställningar. Det finns också ett tillagningskök där upp till 300 portioner kan tillagas varje dag vilket möjliggör leveranser till andra skolor/förskolor i närområdet.

Angöring till förskolan sker från Prästavägen med en separerad in- och utfart. Personalparkering, hämta/lämnaplatser, in- och utlastningsplats för varutransporter och cykelparkering anordnas på fastigheten för en säker och trygg miljö. Parkeringen omges med träd och buskar och en välkomnande stenlagd yta bildar fina gångvägar och ett litet entrétorg framför huvudentrén.

Byggnadens utformning är enkel och tydlig där detaljer och materialval ger huset sin karaktär. Fasadens träpanel ger en mjuk och naturlig bas som åldras och grånar vackert med tiden. Panelbrädornas bredder skiftar runtom hela byggnaden för att skapa liv och variation.

Omgivande natur med gräsängar och stengärde återspeglas i förskolans färger. De breda fönsterfodren samt även entrédörrar målas skiftande i ”gräsgrönt” och ”stengrått”. Fönstren har varierande storlek och utformning och skapar tillsammans ett fasadmönster som ger byggnaden sin lekfulla karaktär.

Förskolans gård har ett spännande innehåll med många inslag för både stora och små. Fokus har varit att skapa roliga och trygga miljöer med bra översikt. Större delen av gården har ett soligt läge i söder där byggnadens placering ger ett bra skydd för nordliga vindar.

Den nya förskolan får en enkel men ändå lekfull identitet som med sina färger och material samspelar med naturen, en trygg plats för lek och gemenskap.

 

Lotta Lindh
Arkitekt, Lindh Arkitektur