Inskolning

Hur går inskolningen till?

Känslorna inför förskolestarten och inskolningen kan ge fjärilar i magen hos både barn och föräldrar. Tänk att någon annan ska ta hand om ditt barn; det värdefullaste du har!

Att börja på förskolan är ofta den första riktiga separationen mellan föräldrar och barn. Det krävs därför förberedelser för att klara av denna nya situation. Under inskolningen ska barnet lära sig att känna tryggt i den nya miljön, med de nya människorna och tryggt utan sin mamma och pappa. Inskolningen är även viktig för föräldrarna så att de blir trygg med personalen och den nya situationen som det är när man lämnar bort sitt barn till någon annan.

I stort sätt alla barn klarar inskolningen, men det är viktigt att komma ihåg att barn är olika och därför har de också olika förutsättningar. Personalen försöker därför alltid att utgår från varje unikt barn. Som förälder gäller det att vara positiv och att ha rätt inställning när de kommer till förskolan. Prata med barnet om förskolan på ett positivt sätt, så smittar det av sig på barnet.

Det är vanligt att föräldrar oroar sig inför starten på förskolan. Ofta är detta den första riktiga separationen, då barn och föräldrar ska vara ifrån varandra under en längre tid. Förbered dig i förväg på situationen. Prata och tala om för barnet att det är här det ska vara på dagarna och leka med sina kompisar medan mamma och pappa jobbar.

Räkna med att barnet kommer att reagera på något sätt. En del barn blir blyga, vissa gråter och andra springer omedelbart iväg och leker med de andra barnen. Nyckeln till en bra inskolning är att man som förälder är tydlig, konsekvent och visar trygghet. Att föräldrarna är osäkra och velar fram och tillbaka när de ska lämna barnet är ett vanligt fel.

Vi brukar avsätta 2 veckor för inskolning där föräldrar är delaktiga en del av den tiden. Vi är måna om trygghet och utgår efter varje barns behov.