Läroplanen 2018

Läroplan för förskolan

Vår verksamhet regleras av en mängd olika styrdokument som vi måste förhålla oss till i förskolan.

I läroplanen 2018 som är en av vårt styrdokument där de beskriver vårt uppdrag och mål som vi måste arbeta efter i verksamheten för att uppfylla de nationella målen.

Här kan ni läsa genom att trycka på pilen så går ni vidare i texten och ta del av informationen som beskrivs i vårt styrdokument