Rektorn har ordet

REKTOR, CAROLINE HAR ORDET

Jag är otroligt glad och stolt över att vara rektor på Solvikens Förskola. En unik förskola som präglas av trygghet, omsorg, delaktighet och glädje. På vår förskola ska varje barn, medarbete och vårdnadshavare känna sig trygga, delaktiga och känna glädje när det kommer till oss. Vi vill ge barnen den bästa starten i utbildning och undervisningsvärlden med oändliga möjligheter att utvecklas och utforska där inga hinder finns. Att se barnen lyckas och utvecklas i sitt lärande med pedagogerna ger mig ett otroligt driv i mitt arbete. Jag ser vårt pedagogiska arbete och ledarskap som föränderligt och levande med fokus på att ständigt finna utvecklingsmöjligheter för att ge barnen de allra bästa verktygen för framtiden.

Det mest värdefulla för mig i min roll som rektor är att få vara nära verksamheten och att arbeta nära intill både medarbetarna och barnen. Att dagligen bedriva utvecklingsarbete och en pedagogisk verksamhet i nära samverkan där vi tillsammans lägger grunden för ett livslångt lärande samt ger varje barn förutsättningar för att lyckas och utvecklas.” – Caroline

VERKSAMHETSCHEF

”I min roll som verksamhetschef är jag mån om att skapa goda relationer och har ett starkt utvecklingsdriv där mitt främsta fokus är att ge barnen i förskolan det allra bästa förutsättningar och möjligheter i utbildning och undervisningsvärlden. Jag tror inte på en färdig verksamheten utan strävar alltid efter att utveckla och förbättra verksamheten. För mig är mitt pedagogiska arbete och ledarskap föränderligt och levande med fokus på att utveckla verksamheten.

 

I min roll som verksamhetschef ansvarar jag för att bedriva skolutvecklingen i våra verksamheter och säkerställer att vi följer samtliga styrdokument, lagar och riktlinjer. Det som främst motiverar mig i mitt arbete är att få bidra till att motivera verksamheten, samtidigt som jag driver olika utvecklingsprocesser för att tillsammans med medarbetarna och rektorer göra skillnad för varje barn.” – Edvina

Rektor

Caroline
076 303 05 73
cb@solvikensforskola.se

Verksamhetschef

Edvina
070 783 85 96
ez@solskiftetsforskola.se