RÄKAN

På vår avdelning är barnen mellan 1-2 år. Hos oss är det viktigt med trygghet, omsorg och lekfullhet. Vi fokuserar på att skapa miljöer som väcker barnens nyfikenhet och utmanar varje enskilt barnen i sin utveckling.