KRABBAN

På vår avdelning är barnen mellan 1-2 år. För oss är det viktigt att barnen får en trygg och stabil start, där dem omges av en lekfull och stimulerande miljö. Genom närvarande och medforskande pedagoger kan vi utmana barnens nyfikenhet och lust att leka och lära.