HAJEN

På vår avdelning är barnen mellan 2-3 år. Hos oss lägger vi fokus på inflytande och delaktighet i undervisningen. Vi vill ge barnen möjligheten att få vara med och påverka, bidra med egna idéer och tankar. När barnen får större inflytande och delaktighet över sin undervisning så ökar vi också deras vilja och lust till lärande.