DELFINEN

På vår avdelning är barnen mellan 2-3 år. Hos oss är det viktigt med en stimulerande och LEKFULL miljö som skapar LUSTEN att leka och lära. Vi låter barnen vara med och påverka i undervisningen för att skapa viljan att VILJA lära. Vi vill framför allt att barnen ska ha ROLIGT samtidigt som det leker, lär och utvecklas.